Količina:

0


Znesek:

0,00

Digitalni bon '22


Kaj je digitalni bon?
Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.
Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Vrednost digitalnega bona ’22 je 150 €

Kdo so upravičenci?
Do digitalnega bona ’22 so upravičeni vsi, ki so od 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bili takrat:

- šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
- dijak srednje šole,
- študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
- študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali
- stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona '22 o upravičeni tudi vsi, ki izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 - šolajoči v tujini (za elektronsko oddajo je potrebno obrazec bodisi v skenirani obliki poslati na gp.sdp@gov.si bodisi oddati na portalu eUprava, kjer bo vloga na voljo najkasneje 15. 6. 2022). O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona '22 ugodila, vas bo o tem obvestila in  vaše podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona '22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon '22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.

Kdaj in za kaj lahko izkoristite digitalni bon pri nas?

Digitalne bone ’22 lahko upravičenci koristite od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon '22 lahko pri nas unovčite izključno za nakup računalniške opreme:

- prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
- priklopne postaje za prenosni računalnik,
- računalniškega zaslona,
- tipkovnice in miške,
- spletne kamere,
- slušalk z mikrofonom,
- večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
- zunanje pomnilniške enote...
 

Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo.
Pišete nam lahko na prodaja@birokebsi.si in poslali vam bomo obrazec, ki je potreben za koriščenje bona.

Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS.
Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki.

Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov '22.

Veselo nakupovanje :)